Quy trình triển khai GDN tại Tâm Nghĩa

Để dễ dàng cho khách hàng hơn trong việc triển khai một chiến dịch Google Display Network, chúng tôi đưa ra quy trình triển khai đơn giải nhưng hiệu quả, giúp khách hàng hiểu được tổng quan quá trình làm việc và theo dõi chiến dịch mà chúng tôi thực hiện.

Quy trình triển khai chiến dịch google display network
 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Lê Thị Oanh

oanhlt@tamnghia.com

Lê Thị Oanh

0983 392 043

Hỗ trợ trực tuyến

Đinh Vân Anh

Đinh Vân Anh

0989 691 818

Hỗ trợ trực tuyến

Đỗ Thị Yến

Đỗ Thị Yến

0946 908 382

Hỗ trợ trực tuyến

Đỗ Thị Xuyến

Đỗ Thị Xuyến

0982 125 293

Hỗ trợ trực tuyến

Nguyễn Văn Việt

support@tamnghia.com

Nguyễn Văn Việt

0915 037 592