Dịch vụ Hosting

BẢNG GIÁ HOSTING

 

 • Cá Nhân
 • đ 50.000 /tháng
 • 500 MB Dung lượng
 • 15 GB Băng thông
 • 1 FTP Account
 • 1 Database
 • 15 Subdomain
 • 5 Email
 • ĐĂNG KÝ
 • CHUYÊN NGHIỆP
 • đ 80.000 /tháng
 • 1GB Dung lượng
 • 50 GB Băng thông
 • 4 FTP Account
 • 1 Database
 • 20 Subdomain
 • 15 Email
 • ĐĂNG KÝ
 • Doanh nGhiệp
 • đ 130.000 /tháng
 • 2 GB Dung lượng
 • 100 GB Băng thông
 • 5 FTP Account
 • 2 Database
 • 25 Subdomain
 • 30 Email
 • ĐĂNG KÝ
 • Thương mại ĐT
 • đ 270.000 /tháng
 • 4 GB Dung lượng
 • Băng thông không giới hạn
 • 10 FTP Account
 • 5 Database
 • 100 Subdomain
 • 60 Email
 • ĐĂNG KÝ

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Lê Thị Oanh

oanhlt@tamnghia.com

Lê Thị Oanh

0983 392 043

Hỗ trợ trực tuyến

Đinh Vân Anh

Đinh Vân Anh

0989 691 818

Hỗ trợ trực tuyến

Đỗ Thị Yến

Đỗ Thị Yến

0946 908 382

Hỗ trợ trực tuyến

Đỗ Thị Xuyến

Đỗ Thị Xuyến

0982 125 293

Hỗ trợ trực tuyến

Nguyễn Văn Việt

support@tamnghia.com

Nguyễn Văn Việt

0915 037 592