Bảng giá dịch vụ hosting

Dịch vụ Hosting

BẢNG GIÁ HOSTING

 

 • Cá Nhân
 • đ 50.000 /tháng
 • 900 MB Dung lượng
 • 15 GB Băng thông
 • 1 FTP Account
 • 1 Database
 • 15 Subdomain
 • 5 Email
 • ĐĂNG KÝ
 • CHUYÊN NGHIỆP
 • đ 80.000 /tháng
 • 1.5 GB Dung lượng
 • Băng thông không giới hạn
 • 4 FTP Account
 • 1 Database
 • 20 Subdomain
 • 15 Email
 • ĐĂNG KÝ
 • Doanh nGhiệp
 • đ 130.000 /tháng
 • 2.5 GB Dung lượng
 • Băng thông không giới hạn
 • 5 FTP Account
 • 2 Database
 • 25 Subdomain
 • 30 Email
 • ĐĂNG KÝ
 • Thương mại ĐT
 • đ 270.000 /tháng
 • 5 GB Dung lượng
 • Băng thông không giới hạn
 • 10 FTP Account
 • 5 Database
 • 100 Subdomain
 • 60 Email
 • ĐĂNG KÝ

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Đỗ Thị Yến

Đỗ Thị Yến

0946 908 382

Hỗ trợ trực tuyến

Đỗ Thị Xuyến

Đỗ Thị Xuyến

0962 922 553

Hỗ trợ trực tuyến

Nguyễn Văn Việt

support@tamnghia.com

Nguyễn Văn Việt

0915 037 592