Bảng giá dịch vụ hosting

Dịch vụ Hosting

BẢNG GIÁ HOSTING

 

 • Cloud Host 1
 • đ 60.000 /tháng
 • 1000 MB Dung lượng
 • 15 GB Băng thông
 • 1 FTP Account
 • 1 Database | 1 Website
 • 15 Subdomain
 • 5 Email
 • ĐĂNG KÝ
 • Cloud Host 2
 • đ 80.000 /tháng
 • 2000 MB Dung lượng
 • Băng thông không giới hạn
 • 4 FTP Account
 • 1 Database | 1 Website
 • 20 Subdomain
 • 15 Email
 • ĐĂNG KÝ
 • Cloud Host 3
 • đ 110.000 /tháng
 • 3500 MB Dung lượng
 • Băng thông không giới hạn
 • 4 FTP Account
 • 2 Database |  2 Website
 • 20 Subdomain
 • 15 Email
 • ĐĂNG KÝ
 • Cloud Host 4
 • đ 160.000 /tháng
 • 5500 MB Dung lượng
 • Băng thông không giới hạn
 • 4 FTP Account
 • 2 Database | 2 Website
 • Không giới hạn Subdomain
 • 15 Email
 • ĐĂNG KÝ
 • Cloud Host 5
 • đ 250.000 /tháng
 • 7000 MB Dung lượng
 • Băng thông không giới hạn
 • 4 FTP Account
 • 2 Database | 2 Website
 • Không giới hạn Subdomain
 • 15 Email
 • ĐĂNG KÝ
 • Cloud Host 6
 • đ 420.000 /tháng
 • 12000 MB Dung lượng
 • Băng thông không giới hạn
 • 4 FTP Account
 • 3 Database | 3 Website
 • Không giới hạn Subdomain
 • 15 Email
 • ĐĂNG KÝ

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Đỗ Thị Yến

Đỗ Thị Yến

0946 908 382

Hỗ trợ trực tuyến

Trần Thị Thúy Ngọc

0969 523 695

Hỗ trợ trực tuyến

Nguyễn Văn Việt

support@tamnghia.com

Nguyễn Văn Việt

0915 037 592