Dịch vụ đăng ký tên miền

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

 

 • TÊN MIỀN QUỐC TẾ
 • đ 280.000 /năm
 • .com | .net | .org | .info
 • 0 đ Phí khởi tạo
 • 280.000 đ Phí duy trì
 • ĐĂNG KÝ
 • TÊN MIỀN VN1
 • đ 750.000 /năm
 • .vn
 • 280.000 đ Phí khởi tạo
 • 470.000 đ Phí duy trì
 • ĐĂNG KÝ
 • TÊN MIỀN VN2
 • đ 630.000 /năm
 • .com.vn | .net.vn | .biz.vn
 • 280.000 đ Phí khởi tạo
 • 350.000 đ Phí duy trì
 • ĐĂNG KÝ
 • TÊN MIỀN VN3
 • đ 400.000 /năm
 • .edu.vn | .info.vn | .org.vn
 • 190.000 đ Phí khởi tạo
 • 210.000 đ Phí duy trì
 • ĐĂNG KÝ

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Lê Thị Oanh

oanhlt@tamnghia.com

Lê Thị Oanh

0983 392 043

Hỗ trợ trực tuyến

Đinh Vân Anh

Đinh Vân Anh

0989 691 818

Hỗ trợ trực tuyến

Đỗ Thị Yến

Đỗ Thị Yến

0946 908 382

Hỗ trợ trực tuyến

Đỗ Thị Xuyến

Đỗ Thị Xuyến

0982 125 293

Hỗ trợ trực tuyến

Nguyễn Văn Việt

support@tamnghia.com

Nguyễn Văn Việt

0915 037 592