Bảng giá dịch vụ máy chủ ảo (cloud vps)

DỊCH VỤ THUÊ MÁY CHỦ ẢO (CLOUD VPS)

CS1
899.000
VNĐ/THÁNG

Cloud Storage 60 GB

RAM 4 GB

CPU 2 Core


CS2
979.000
VNĐ/THÁNG

Cloud Storage 60 GB

RAM 4 GB

CPU 3 Core


CS3
1.249.000
VNĐ/THÁNG

Cloud Storage 80 GB

RAM 6 GB

CPU 3 Core


CS4
1.329.000
VNĐ/THÁNG

Cloud Storage 80 GB

RAM 6 GB

CPU 4 Core


CS5
1.599.000
VNĐ/THÁNG

Cloud Storage 100 GB

RAM 8 GB

CPU 4 Core


CS6
1.799.000
VNĐ/THÁNG

Cloud Storage 120 GB

RAM 8 GB

CPU 6 Core


CS7
2.299.000
VNĐ/THÁNG

Cloud Storage 140 GB

RAM 12 GB

CPU 6 Core


CS8
2.489.000
VNĐ/THÁNG

Cloud Storage 160 GB

RAM 12 GB

CPU 8 Core


Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Đỗ Thị Yến

Đỗ Thị Yến

0946 908 382

Hỗ trợ trực tuyến

Trần Thị Thúy Ngọc

0969 523 695

Hỗ trợ trực tuyến

Nguyễn Văn Việt

support@tamnghia.com

Nguyễn Văn Việt

0915 037 592