DỊCH VỤ THUÊ MÁY CHỦ ẢO (CLOUD VPS)

BẢNG GIÁ Thuê máy chủ VPS

 

 • VPS 01
 • đ 575.000 /tháng
 • Intel® Xeon® Processor E5606/E5620
 • 2 CORE (CPU)
 • 1 GB RAM
 • 40GB HDD
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • ĐĂNG KÝ
 • VPS 02
 • đ 925.000 /tháng
 • Intel® Xeon® Processor E5606/E5620
 • 2 CORE (CPU)
 • 2 GB RAM
 • 80GB HDD
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • ĐĂNG KÝ
 • VPS 03
 • đ 1.620.000 /tháng
 • Intel® Xeon® Processor E5606/E5620
 • 4 CORE (CPU)
 • 4 GB RAM
 • 150GB HDD
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • ĐĂNG KÝ
 • VPS 04
 • đ 2.990.000 /tháng
 • Intel® Xeon® Processor E5606/E5620
 • 4 CORE (CPU)
 • 8 GB RAM
 • 250GB HDD
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • ĐĂNG KÝ

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Lê Thị Oanh

oanhlt@tamnghia.com

Lê Thị Oanh

0983 392 043

Hỗ trợ trực tuyến

Đinh Vân Anh

Đinh Vân Anh

0989 691 818

Hỗ trợ trực tuyến

Đỗ Thị Yến

Đỗ Thị Yến

0946 908 382

Hỗ trợ trực tuyến

Đỗ Thị Xuyến

Đỗ Thị Xuyến

0982 125 293

Hỗ trợ trực tuyến

Nguyễn Văn Việt

support@tamnghia.com

Nguyễn Văn Việt

0915 037 592