Các trạng thái tên miền (Domain Status Code)

Các trạng thái tên miền (Domain Status Code)

28/09/2017 308
 • OK : Trạng thái thể hiện tên miền hoạt động bình thường sau khi đăng ký.
 • serverTransferProhibited : Trạng thái không cho phép transfer tên miền
 • serverRenewProhibited: Trạng thái không thể được gia hạn. Nó là trạng thái không thông dụng vì nó có hiệu lực trong quá trình tranh chấp pháp lý.
 • pendingTransfer: Đang chờ Chuyển đổi nhà đăng ký.
 • pendingUpdate: Đang chờ Cập nhật
 • pendingRenew: Đang chờ Gia hạn
 • pendingCreate: Đang chờ Đăng ký
 • inactive: Tên miền chưa được đăng ký thành công.
 • serverHold: Tên miên không được kích hoạt trong DNS
 • serverDeleteProhibited: Trạng thái khóa miền để nó không thể bị xóa.
 • serverUpdateProhibited: Trạng thái khóa miền để nó không thể cập nhật
 • addPeriod: Đây là trạng thái sau khi tên miền mới đăng ký, bạn có thể yêu cầu nhà đăng ký xóa tên miền trong thời gian này.
 • autoRenewPeriod: Tự động gia hạn renewPeriod: Trạng thái cho phép nhà đăng ký hủy tên miền sau khi tên miền đã renew nhưng phải trả một khoảng phí cho nhà cung cấp.
 • transferPeriod: Trạng thái cho phép sau khi tranfer tên miền thành thông thì nhà đăng ký mới có thể yêu cầu nhà cung cấp xóa tên miền
 • redemptionPeriod: Trạng thái cho thấy rằng đăng ký của bạn đã yêu cầu những registry để xóa tên miền của bạn.
 • pendingRestore: Một tên miền đã hết hạn đang được khôi phục về trạng thái ACTIVE. (Chờ khôi phục)
 • pendingDelete: Tên miền hết hạn đăng ký. (Chuẩn bị xóa)
 • clientTransferProhibited: Trạng thái không cho phép transfer tên miền (Cấm chuyển đổi nhà đăng ký).
 • clientRenewProhibited: Trạng thái không cho phép gia hạn tên miền. (Cấm Gia hạn tên miền)
 • clientHold: Trạng thái suspend tên miền (Tạm ngừng tên miền)
 • clientDeleteProhibited: Trạng thái không cho phép xóa tên miền (Cấm hủy domain)
 • clientUpdateProhibited: Trạng thái không cho phép cập nhật thông tin tên miền (Cấm cập nhật thông tin)
Tag:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Đỗ Thị Yến

Đỗ Thị Yến

0946 908 382

Hỗ trợ trực tuyến

Trần Thị Thúy Ngọc

0969 523 695

Hỗ trợ trực tuyến

Nguyễn Văn Việt

support@tamnghia.com

Nguyễn Văn Việt

0915 037 592