Các hình thức quảng cáo Google Display Network

Phương thức quảng cáo: Hiển thị trên trên các website của Google và đối tác. 
Hình thức quảng cáo rất đa dạng bao gồm: 
            • Quảng cáo văn bản (Text ads): Quảng cáo truyền thống bằng chữ chạy trên Search Network. 
            • Quảng cáo hình ảnh (Banner ads): Quảng cáo bằng ảnh tĩnh hoặc động để thu hút sự chú ý.
            • Quảng cáo video (Video ads): Chủ yếu trên YouTube. 
            • Quảng cáo ứng dụng (App ads): Bạn có thể quảng cáo những ứng dụng trên mobile bằng cách liên kết trực tiếp đến Google Play Store hoặc Apple App Store. 
            • Quảng cáo trên mobie (Mobile ads): Quảng cáo trên các thiết bị di động. Kích thước mẫu quảng cáo trên đây có khác so với trên desktop. 
 
Mẫu quảng cáo văn bản (Text ads):

GDN - định dạng văn bản


Mẫu quảng cáo hình ảnh (Banner ads)
GDN - định dạng hình ảnh


Mẫu quảng cáo đa phương tiện, video
GDN- định dạng video

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Đỗ Thị Yến

Đỗ Thị Yến

0946 908 382

Hỗ trợ trực tuyến

Đỗ Thị Xuyến

Đỗ Thị Xuyến

0982 125 293

Hỗ trợ trực tuyến

Nguyễn Văn Việt

support@tamnghia.com

Nguyễn Văn Việt

0915 037 592